Skip to main content

LINJEARBETEN

Vi har rätt utbildning och rätt kunskap för att förlägga kabel. Vi har sedan år 2000 utfört kabelförlängningar, både stora och små.

Vår styrka är att vi är vana att arbeta på besvärliga och otillgängliga platser.