Skip to main content

ROV-BESIKTNINGAR

Att besiktiga förlagda kablar och rör kan spara stora utgifter här kan vi upptäcka kritiska punkter och föreslå åtgärder för att förhindra framtida problem. Att utföra detta vart annat år är bra för det är inte ovanligt att båtar fastnar med sina draggar och flyttar på kablar.