Skip to main content

SJÖKABELARBETEN

Sedan år 2000 har vi lagt och tagit upp många meter sjökabel samt assisterat många sjökabellagningar, dels som underentreprenör dels som generalentreprenör. Vi kan skanna av botten före förläggning och välja ut bästa sträckning för kabeln, samt filma över förlagd sträcka för att kontrollera att allt gått bra.